Norditaliensk pædagogik

Norditaliensk pædagogik

Norditaliensk pædagogik – inspiration fra Pistoia

Kender Pistoia kommunes vuggestuer, børnehaver og Area Bambini`er efter utallige studierejser dertil.

Har et indgående kendskab til pædagogikken (den Norditalienske pædagogik), pædagogisk metode og praksis, barnesynet og pædagogens rolle og funktion.

Kan arbejde med en ”oversættelse” af inspiration fra den norditalienske pædagogik samt har erfaring med facilitering af denne til en dansk, pædagogisk kultur og kontekst.

Studierejser til Norditalien

  • Firenze
  • Reggio Emilia
  • Pistoia