Faglig profil

Faglig profil for Dorthe Filtenborg (f. 1968)

Klik for at downloade faglig profil

Filtenborg Foredrag & Kurser v. Dorthe Filtenborg - flyer som PDF-fil
Download flyer

Erfaring med ledelse i kommunale og selvejende daginstitutioner (21 år)

 • Kendskab til og erfaring med ledelse af mindre, selvejende daginstitution (32 børn) og stor, selvejende daginstitution (220 børn) samt stor kommunal institution (180 børn)
 • Har erfaring med fusionering (tre daginstitutioner til én samlet, selvejende daginstitution)
 • Har opbygget en stor, integreret kommunal daginstitution fra bunden af (180 børn samt 50 ansatte), indretning, etablering af pædagogik, fundament, modtagelse af børn m.m.
 • Kendskab til og erfaring med det kommunale, selvejende og private ledelsesgrundlag
 • Kendskab til og erfaring med ledelse af ledere, pædagogiske medarbejdere samt andre faggrupper
 • Kendskab til og erfaring med tværfagligt samarbejde herunder bestyrelsessamarbejde

Erfaring som skribent, forfatter og metodeudvikler (25 år)

 • Første udgivelse i 1993 – har 146 udgivelser opdateret september 2020 – tilknyttet Dafolo Forlag
 • Skriver og udgiver bøger, digitaliseret materiale, antologier, pjecer, plakater, artikler, debatindlæg

Erfaring som udviklingskonsulent (14 år)

 • Egen virksomhed – Filtenborg Foredrag & Kurser (www.dorthefiltenborg.dk )- siden 2004. Selvstændig udviklingskonsulent med løsning af pædagogiske udviklingsopgaver for kommuner, selvejende og private daginstitutioner, foreninger, organisationer, firmaer. Har afholdt over 500 foredrag i både ind- og udland.
 • Fra 2014-2018: ansat som pædagogisk konsulent først hos Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem (ca. 450 dagtilbud tilknyttet i hele landet) og derefter hos Paraplyorganisationen fobu (ca. 140 dagtilbud tilknyttet i hele landet).
 • Fra 2019-nuværende: ansat som Pædagogisk Udviklingskonsulent i Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, der har over 250 selvejende og private dagtilbud tilknyttet i hele landet. Løser opgaver omkring rådgivning og sparring til bestyrelser og ledere, kvalitetssikring af virksomheds- og styrkede pædagogiske læreplaner, underviser og holder oplæg, udarbejder høringssvar, skriver indlæg til aviser og fagblade, deltager i konferencer, afholder og faciliterer møder i ledernetværk, arrangerer og afholder konferencer samt temadage for pædagogisk personale m.m.

Tilknyttet Børne- og Socialministeriet

 • Udpeget som deltager i nedsat Arbejdsgruppe ifm revision af pædagogisk læreplan (2004) med henblik på udarbejdelse af ny, styrket pædagogisk læreplan (2018)

Opdateret efteruddannelse

 • Diplom i ledelse
 • Master Classes i ledelse
 • Projektledelse, Co-Creation og facilitering

Bredt netværk

 • Har oparbejdet et solidt, bredt og fagligt netværk med forskere, teoretikere, praktikere m.fl.

Kontakt

Dorthe Filtenborg: mail: dorthe@filtenborg.org