Referencer

Referencer ift. konsulentopgaver

Referencer

 • Allerød Kommune: kursusforløb for pædagoger og ledelsesteams. Emne: Pædagogiske læreplaner, dokumentation, evaluering, metoden omkring børns spor.
 • Børnehusene Nivå: kursus for ledelsesteam og pædagogisk personale omhandlende ”Evalueringskultur og systematisk pædagogisk dokumentation”.
 • Flensborg (Tyskland): undervisning for daginstitutioner tilknyttet tysk/dansk Skoleforening
 • Frederiksberg Kommune: undervisningsforløb for hele personalegruppen i daginstitutionerne Børneambassaden, Børnehuset Rosenhaven, Børnehuset Falkonergården samt Børnehuset Smørblomsten ift implementering af læreplaner, effektstyring, udarbejdelse af virksomhedsplaner m.m. Ydet konsulentbistand til ledelserne af de nævnte institutioner.
 • Gentofte Kommune: underviser ved det 3-årige efteruddannelsesforløb for pædagoger. Emne: dokumentation som redskab til synliggørelse af læreplansarbejdet. Hovedunderviser på modul 2 i uddannelsen.
 • Glostrup Kommune: kursusforløb for samtlige institutioner på 0-6 års området. Emne: ”Konkret, synligt og målbart”.
 • Greve Kommune: kursusforløb for pædagoger og ledelsesteams. Emne: Dokumentation af det pædagogiske arbejde m.m.
 • Høje Taastrup: kursusforløb for ledelsesteam og pædagogisk personale omhandlende ”Læringsmiljøer med høj kvalitet” samt ”Evalueringskultur”.
 • Ishøj Kommune: udviklingsforløb for pædagoger i Ishøj Kommune. Emne: refleksion og evaluering.
 • Københavns Kommune: opgaver for Socialcentret Kgs. Enghave, vedr. rådgivning ift. udarbejdelse af dokumentation i daginstitutionerne jv. Sølv- og Guldguiden
 • Københavns Kommune: efteruddannelsesforløb for alle pædagoger i Vanløse bydel. Emne: dokumentation og evaluering
 • Københavns Kommune: underviser hos Dagplejen – Kgs. Enghave, Amager, Østerbro. Emne: Den professionelle dagplejer, dokumentation, organisering.
 • Køge Kommune: kursusforløb for pædagoger. Emne: det anerkendende barneperspektiv
 • Næstved Kommune: kursusforløb for pædagoger og ledelsesteams. Emne: Fortællerkufferter, mobile værksteder, æstetiske læreprocesser.
 • Roskilde Kommune: hovedunderviser i efteruddannelsesforløbet Den Skabende Pædagogik (varede i 3 år) for pædagoger og ledelse (424 kursister) – 360 supervisionstimer udover varetagelse af hovedundervisningsopgaven igennem alle tre år, forløbet varede.
 • Thisted Kommune: undervisningsforløb for alle daginstitutioner samt øvrige dagtilbud, der efterfølgende arbejder udfra Farvekodesystemet.
 • Vallensbæk Kommune: udviklingsprojekt for daginstitutioner. Emne: Børns æstetiske læreprocesser. Organisering af det pædagogiske arbejde, rummet som den tredje pædagog.
referencer