Oplæg, foredrag, kurser, rådgivning

oplæg

Oplæg, foredrag, kurser, rådgivning

Jeg tilbyder forskellige oplæg, foredrag og kurser indenfor relevante emner, der kan bestilles individuelt indenfor emnet eller kombineres på tværs af emner efter behov og ønske.

Ved mine oplæg, foredrag, kurser præsenteres brugbare og relevant teori, metoder og værktøjer samt konkrete eksempler fra pædagogisk praksis med børn.

Konkret varighed samt honorar aftales med kunden udfra dennes ønsker ift opgavens indhold og omfang.

Emner (oplæg, foredrag, kurser, rådgivning)

Systematisk pædagogisk dokumentation

 • lineær og cirkulær pædagogisk dokumentation
 • mundtlig, skriftlig og visuel dokumentation
 • pædagogens rolle og funktion

Opbygning af en evalueringskultur

 • diskussion, refleksion og evaluering
 • objektiv og subjektiv evaluering
 • evaluering med forældre, børn, pædagogisk ansatte og øvrige

Faglig ledelse

 • den faglige kontrakt
 • faglighedens 10 pejlemærker
 • faglighedsmodellen

Styrket pædagogisk læreplan

 • opbygning af en styrket pædagogisk læreplan
 • centrale krav versus lokale muligheder
 • dokumentation og evaluering som en del af læreplanen

Et styrket forældresamarbejde

 • samarbejde imellem det primære og sekundære miljø omkring barnet
 • den styrkede pædagogiske læreplan ift forældresamarbejde
 • formel og uformel kommunikation

Læringsmiljøer med høj kvalitet

 • barnet i centrum omkring kerneopgaven
 • kvalitetsinstitutionens indhold
 • redskaber til vedligehold af læringsmiljøer med høj kvalitet
Oplæg, foredrag, kurser, rådgivning