Udviklingskonsulent

Arbejder med rådgivning, sparring, facilitering i forbindelse med forskellige udviklingsprocesser i dagtilbud (vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner) hvor målgruppen både kan være det pædagogiske personale, lederen, ledelsesteam og bestyrelser.
Holder oplæg og underviser indenfor forskellige emner ved fx personalemøder (aften), pædagogiske udviklingsdage (halve eller hele dage), bestyrelsesmøder, netværksmøder m.m.

Emnerne kan fx være:

  • Læringsmiljøer med høj kvalitet
  • Den professionelle pædagog
  • Faglig ledelse – faglig udvikling
  • Pædagogisk dokumentation
  • Opbygning af en evalueringskultur
  • Refleksion og faglig vurdering
  • Den styrkede pædagogiske læreplan

Holder mig opdateret på den sidste nye forskning og viden indenfor dagtilbudsområdet samt lovstof og bekendtgørelser, jeg ”oversætter” og videreformidler til pædagogisk personale, ledere og bestyrelser via oplæg, undervisning eller på kurser.