Styrket pædagogisk læreplan

Revision og nytænkning af den pædagogiske læreplan

Den nye, styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft sommeren 2018 via en ændring af Dagtilbudsloven. Revision af den oprindelige pædagogiske læreplan (fra 2004) stod på i hele 2016 hvor, en nedsat Mastergruppe og efterfølgende en Arbejdsgruppe udarbejdede fundamentet for den nye, styrkede pædagogiske læreplan.

Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet skal med den styrkede pædagogiske læreplan som løftestang have fokus på barnets alsidige trivsel, dannelse, læring og udvikling. Arbejdet med de seks temaer og læringsmiljøet skal implementeres som en hverdagspraksis omkring børnene hvor, leg og læring ikke må opfattes som isolerede enheder men foregå på tværs og hele tiden.

Den styrkede pædagogiske læreplan har blandt andet fokus på:

  • Legens værdi og betydning
  • Børnefællesskaber
  • Læring og læringsmiljøer
  • Forældresamarbejde
  • Børn i udsatte positioner
  • Barnets ret til medbestemmelse
  • Overgange og rutiner i hverdagspraksis
  • Opbygning af en evalueringskultur
  • Faglig ledelse

Jeg har fulgt det ministerielle revisionsarbejde og tilblivelse af den nye, styrkede pædagogiske læreplan tæt og har en indgående viden og indsigt i indhold, ramme og udmøntning af læreplanen. Har bred erfaring med at rådgive, vejlede, facilitere og udvikle forskellige dagtilbuds lokale styrkede pædagogiske læreplaner.

Deltog som udviklingskonsulent i én af de nedsatte arbejdsgrupper ifm den ministerielle revisions- og udviklingsproces.

Har skrevet og udgivet flere bøger, hæfter og inspirationsmateriale omhandlende den styrkede pædagogiske læreplan. Se under udgivelser.