Udgivelser

Udgivelser

Udgivelser af Dorthe Filtenborg

 1. ”Årsplan”, Børn i Tiden, Børnesagens Fællesråd, 1993.
 2. ”Skabende arbejde i en daginstitution”, 0-14, 4/1993.
 3. ”Børn, Kunst og Kreativitet”, Børn i Tiden, Børnesagens Fællesråd, 1994.
 4. ”At gøre det urolige barn roligt”, 0-14, 3/1994.
 5. ”At gøre det, man siger, man gør – om Virksomhedsplaner”, 0-14, 3/1995.
 6. ”Da Julemanden skulle lave en Superpædagog”, Børn & Unge, 1995.
 7. ”Superpædagog”, Vesterbro Bladet, 1996.
 8. ”Vision, Vilje og Virkelighed – om skabelse af projekt Byens Borgere i NordVest”. Børn i Tiden, Børnesagens Fællesråd, 1996.
 9. ”Det skabende barn”, Menighedernes Daginstitutioner, 4/1996.
 10. ”Dokumentation og udvikling i det pædagogiske arbejde”, Menigh. Daginst. 2/1997.
 11. ”Daginstitutionen, Pædagogikken og Dokumentationen”, Børn i Tiden, Børnesagens Fællesråd, 3/1997.
 12. ”Det dokumenterende barn”, Menighedernes Daginstitutioner, 4/1997.
 13. ”Barnets ret til et godt liv i daginstitutionen”, INFO MEP, Verdenskongressen 1998. Barnets ret til leg og læring.
 14. ”Læreprocesser og skabende arbejde med børn”, Det Danske Reggio Emilia Netværk, 2/1999.
 15. ”Indtryk fra OMEP`s Verdenskongres”, INFO MEP, 1/1999.
 16. ”D-ligner Robin Hood`s Flitsbue”, boganmeldelse, Menigh. Daginst., 3/1999.
 17. ”At arbejde som Kunstpædagog”, Menighedernes Daginstitutioner, 4/1999.
 18. ”Himlen er ikke altid blå”, boganmeldelse, Menighedernes Daginstitutioner, 5/1999.
 19. ”Barnets æstetiske læreprocesser – pædagogisk praksis udfra børns spor”, Menighedernes Daginstitutioner, 4/1999.
 20. Bogen ”Skabende arbejde med børn”, Forlaget Munksgaard, februar, 2000.
 21. ”Skabende arbejde og læreprocesser med børn”, Børn, Kunst og Billeder, Nyhedsbrev nr. 45/2000.
 22. ”Dokumentation som pædagogisk refleksion”, boganmeldelse, Menighedernes Daginstitutioner, 6/2000.
 23. ”Fra spor til pædagogisk handling og praksis”, Børn i Tiden, Børnesagens Fællesråd 3/2000.
 24. ”Fortællerhatten som pædagogisk redskab”, Menighedernes Daginstitution, 3/2000.
 25. ”Vis hvad vi gør!”, boganmeldelse, Menighedernes Daginstitutioner, 3/2000.
 26. ”Kopitegning og billedarbejde med børn”, Børn, Kunst og Billeder, Nyhedsbrev nr. 48/2001.
 27. ”At arbejde med farver og lys – projekt 100 farver”, Menighedernes Daginstitutioner, 3/2001.
 28. ”puff – tidsskrift med inspiration til kreativ udfoldelse”, boganmeldelse, Menighedernes Daginstitutioner, 3/2001.
 29. ”Skabende Virksomhed”, boganmeldelse, Menighedernes Daginstitutioner, 3/2001.
 30. ”Hvad er forskellen på at bage boller og at bage boller?”, Menigh. Daginst., 6/2001.
 31. ”Dengang jeg gik i børnehave”, boganmeldelse, Menigh. Daginst., 6/2001.
 32. ”Servicelov, Pædagogik og Dokumentation”, Børn i Tiden, Børnesagens Fællesråd, 3/2001.
 33. ”At modtage studerende i praktik”, SIGT-Studieblad, Frøbel Seminariet, 2/2001.
 34. ”Dokumentation som synliggørelse af barnets liv i institutionen – pædagogisk refleksion”, Menighedernes Daginstitutioner, 4/2001.
 35. ”Børnenes Boliger – at arbejde med spor, observationer, iagttagelser og dokumentation som pædagogisk redskab”, Menighedernes Daginstitutioner, 1/2003.
 36. ”Dokumentation”, Landsdækkende Rapport fra Pædagogisk Netværk (BørneBanden), 2003.
 37. ”Fantasi og Forandring”, boganmeldelse, Menighedernes Daginstitutioner, 1/2003.
 38. ”Den digitale dokumenterende daginstitution”, Menigh. Daginst., 4/2003.
 39. ”Kunst i børnehøjde”, Frederiksberg Bladet, nr. 48/2003.
 40. ”Læreplaner og dokumentation i daginstitutionen”, Nyhedsbrev Dafolo Forlag, 2/2004.
 41. Bogen ”Dokumentation – Læreplaner og synliggørelse af det pædagogiske arbejde”, Dafolo Forlag, september 2004.
 42. ”Sporet Frederik og Mary”, Menighedernes Daginstitutioner, 4/2004.
 43. ”Batman danser med engle”, Vanløse Bladet, nr. 52, 2004.
 44. Antologien ”Læreplaner i praksis”, Dafolo Forlag, januar 2005.
 45. ”At arbejde med børn er at leve – Læreplaner og pædagogisk praksis – H. C. Andersen som tema”, Menighedernes Daginstitutioner, 1/2005.
 46. ”Pædagogiske læreplaner i daginstitutionen”, bog samt seks plakater, Dafolo Forlag, april 2005.
 47. ”Barne- og voksenperspektivet i relation til pædagogiske læreplaner – om brugen af inspirationsmateriale”, Fleksibel Læring, Dafolo Forlag, 2005.
 48. ”Evaluering kommer efter dokumentation”, Skolestart, 35. årgang, 8/2005.
 49. ”Mikkel & Musen”, artikel om praksisfortællinger i relation til dokumentation, 0-14, 3/2005.
 50. Bogen ”Storyline-metoden i børnehaven”, Dafolo Forlag, oktober 2005.
 51. ”Fortælling, fantasi, fordybelse og forandring”, Fleksibel Læring, Dafolo Forlag, nr. 3, 2005.
 52. ”Lokes Læring – når småbørn dokumenterer praksis og dokumenterer dokumentationen”, nr. 1, februar 2006, Menighedernes Daginstitutioner.
 53. Plakater til Dagplejen (ideoplæg) vedr. de pædagogiske læreplaner, Dafolo Forlag.
 54. Bogen/Kopimappen ”At arbejde med engle – kopimappe om pædagogiske læreplaner og dokumentation”, september 2006, Dafolo Forlag
 55. ”Italiensk for øvede – Studierejse som et fælles kompetenceløft for personalegruppen”, Menighedernes Daginstitutioner, 3/2006.
 56. ”Italiensk pædagogik i en dansk daginstitution”, Fleksibel Læring, nr. 2, 2006.
 57. ”Højere pædagogisk kvalitet i arbejdet med Pædagogiske Læreplaner”, Familieministeriets Hjemmeside, maj 2007.
 58. ”Engle kører da på cykel”, Menighedernes Daginstitutioner, nr. 2, 2007.
 59. ”Daginstitution af tiden og i tiden”, Menighedernes Daginstitutioner, nr. 3, 2007.
 60. ”Faget pædagogik”, Antologi, Billesøe & Baltzer, februar 2008.
 61. ”Rummet”, Menighedernes Daginstitutioner, Hjemmeside, juni 2008.
 62. ”Læreplanstekster”, seks tekster udfra Læreplanstemaerne, Infoba, november 2008.
 63. ”De Pædagogiske Læreplaner som farvekoder”, Blog på Infoba, januar 2009.
 64. ”Barnet som dokumentator”, Blog på Infoba, januar 2009.
 65. Opdeling af læreplanstemaer”, Blog på Infoba, januar 2009.
 66. ”Obligatorisk madordning, læreplaner og pædagogisk praksis”, Blog på Infoba, februar 2009.
 67. ”Farvekodesystemet – tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde, Dafolo Forlag, elektronisk Nyhedsbrev, juni 2009.
 68. ”Pædagogisk dokumentation og evaluering i daginstitution og dagpleje”, bog samt to plakater, Dafolo Forlag, august 2009.
 69. Bogen og hjemmesiden ”Farvekodesystemet – et konkret redskab til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagpleje, vuggestue og børnehave”, Dafolo Forlag, april 2012.
 70. ”Rum og Læring – om at skabe gode læringsmiljøer”, Dafolo Forlag, september 2012.
 71. ”Inklusion så det batter” – Antologi, Dafolo Forlag, januar 2013.
 72. ”Fremtidens Dagtilbud – tema- og vejledningshæfte om Kulturelle udtryksformer og værdier”, august 2014.
 73. ”Morgendagens Pædagoger – grundlæggende viden og færdigheder”, Antologi, Akademisk Forlag, august 2014.
 74. ”Børnefabrikker?”, debatindlæg, Weekend Avisen, september 2014.
 75. ”Den kompetente daginstitution”, debatindlæg, Jyllands Posten, oktober 2014.
 76. ”Børn har ret til at blive hørt”, resolutionsudtalelse i anledning af FN`s Børnekonvention Jubilæum, vedtaget og offentliggjort på Kongressen ved Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, november 2014.
 77. ”Vil vi noget med vores børn i daginstitutionen?”, debatindlæg, Helsingør Dagblad, januar 2015.
 78. ”Hvornår er der nok pædagoger?”, debatindlæg, Fyns Stiftstidende, januar 2015.
 79. ”Det er ikke nok bare at tilføre flere hænder”, debatindlæg, Fyns Amts Avis, februar 2015.
 80. ”Nærvær kommer ikke på dåse”, debatindlæg, Information, februar 2015.
 81. ”Børn lærer hele tiden”, debatindlæg, Information, februar 2015.
 82. ”Guide til at tage på studierejse til Norditalien”, Børneringen, maj 2015.
 83. ”Den professionelle daginstitution – studierejse til Norditalien”, Rapport, Børneringen, juni 2015.
 84. ”Uden cirkulær dokumentation – ingen didaktisk tilgang”, 0-14, 3/2015, oktober 2015.
 85. ”Dokumentation – hvad er det?”, fobu Medlemsblad 3/2015, december 2015.
 86. ”Paparazzi pædagog eller pædagogisk formidler”, fobu Medlemsblad, 3/2015, december 2015.
 87. ”Når dokumentation bli`r til pynt”, fobu Medlemsblad, 3/2015, december 2015.
 88. ”Vis hvad vi vil”, fobu Medlemsblad, 3/2015, december 2015.
 89. ”Dokumentationsplatform”, fobu Medlemsblad, 3/2015, december 2015.
 90. ”Fri os for karikaturen af private institutioner”, debatindlæg i Politiken, april 2016.
 91. ”Hvad er forskellen på pasning og udvikling af børn?”, fobu Medlemsblad, maj 2016.
 92. ”Faglighedsmodellen”, fobu Medlemsblad, maj 2016.
 93. ”Kaos, Konflikt og Kompleksitet”, fobu Medlemsblad, maj 2016.
 94. ”Faglighedens 10 pejlemærker”, fobu Medlemsblad, maj 2016.
 95. ”Den (u)synlige faglighed”, fobu Medlemsblad, maj 2016.
 96. ”Rum, leg og læring i relation til faglighed”, fobu Medlemsblad, maj 2016.
 97. ”Den faglige kontrakt som fundamentet i institutionen”, fobu Medlemsblad, maj 2016.
 98. ”Indhold i institutionens virksomhedsplan”, fobu Medlemsblad, maj 2016.
 99. ”Institutionspolitikker”, fobu Medlemsblad, maj 2016.
 100. ”Styrkede pædagogiske læreplaner”, fobu Medlemsblad, december 2016.
 101. ”Samarbejdet med forældrene om de pædagogiske læreplaner”, fobu Medlemsblad, december 2016.
 102. ”Gode læringsmiljøer – Kvalitetstoget”, fobu Medlemsblad, december 2016.
 103. ”Pædagogiske læreplaner i Dokumentationsplatformen”, fobu Medlemsblad, december 2016.
 104. ”Den nye styrkede pædagogiske læreplan som fremtidens byggesten i institutionens samarbejde med forældrene”, fobu Medlemsblad, maj 2017.
 105. ”Institutionens samarbejde med forældrene om det fælles tredje: BARNET”, fobu Medlemsblad, maj 2017.
 106. ”Dokumentationsplatformen – fokus på forældresamarbejde”, fobu Medlemsblad, maj 2017.
 107. ”Dialogbaseret forældresamarbejde og god kommunikation – den uformelle og formelle forældresamtale”, fobu Medlemsblad, maj 2017.
 108. ”Faglig ledelse er morgendagens ledelsesdisciplin”, fobu Medlemsblad, december 2017.
 109. ”Didaktik som fagligt ledelsesredskab til løsning af kerneopgaven”, fobu Medlemsblad, december 2017.
 110. Modellen ”Den didaktiske model”, værktøj til faglig ledelse, fobu Medlemsblad, december 2017.
 111. ”Evaluering handler om faglig vurdering”, fobu Medlemsblad, maj 2018.
 112. ”Opbygning af en evalueringskultur i dagtilbuddet”, fobu Medlemsblad, maj 2018.
 113. ”Evaluering af læringsmiljøet”(model), fobu Medlemsblad, maj 2018.
 114. ”Den styrkede pædagogiske læreplan – i dagtilbud” (bog + 8 tilhørende plakater), Dafolo Forlag, august 2018.
 115. ”Den styrkede pædagogiske læreplan – i dagplejen” (bog + 8 tilhørende plakater), Dafolo Forlag, august 2018.
 116. ”Et styrket forældresamarbejde – en praktisk guide til dialog og vejledning om barnets trivsel, dannelse, læring og udvikling”, Dafolo Forlag, august 2018.
 117. 5 R model, redskab til organisering af læringsmiljøer, Dafolo Forlag, august 2018.
 118. 5 K model, redskab til faglig ledelse, Dafolo Forlag, august 2018.
 119. 5 F model, redskab til pædagogisk arbejde med barnesynet, Dafolo Forlag, august 2018.
 120. ”Den styrkede pædagogiske læreplan – kort fortalt. En guide til forældre og andre med interesse for det gode børneliv”, Dafolo Forlag, august 2018.
 121. ”Faglig ledelse er det nye sort”, Ledelse i Morgen, Tidsskrift for pædagogisk ledelse, nr. 2. Tema: Formålsdrevet ledelse – sådan sætter du retning som leder, Dafolo Forlag, oktober 2018.
 122. ”Udarbejdelse af en ny styrket pædagogisk læreplan”, 0-14, nr. 4. 2018.
 123. ”Læringsmiljø af høj kvalitet”, fobu Medlemsblad, januar 2019.
 124. ”Fokus på læringsmiljøet i den styrkede pædagogiske læreplan”, fobu Medlemsblad, januar 2019.
 125. ”Det vigtige forældresamarbejde i en styrket kontekst”, blogindlæg, Dafolo, maj 2019.
 126. ”Faglig ledelse af pædagogisk udviklingsarbejde med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan”, Børns Hverdag (DLO Tidsskrift), maj 2019.
 127. ”Vi er klar til en ambitiøs børnepolitik – er Christiansborg?”, debatindlæg i samarbejde med DEA`s Dagtilbudsnetværk, Altinget, juni 2019.
 128. ”Det professionelle samarbejde i dagtilbuddet”, artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2019.
 129. ”Professionelle læringsfællesskaber”, interview i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2019.
 130. ”Faglig ledelse”, interview i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2019.
 131. ”Den didaktiske tænkning”, artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2019.
 132. ”Er der mon forskel på kvaliteten?”, debatindlæg, Jyllands-Posten, februar 2020.
 133. ”Samarbejdet med forældrene om børns brede læring”, artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2020.
 134. ”Forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbuddet”, interview i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2020.
 135. ”KL`s konference om kommunernes tilsynsopgave”, indlæg i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2020.
 136. ”De selvejende dagtilbud har høj trivsel”, indlæg i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2020.
 137. ”På vej mod en ambitiøs børneplan: hvordan får Danmark verdens bedste dagtilbud?”, indlæg i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2020.
 138. ”Dagtilbuddets samarbejde med forældrene omkring børns trivsel, dannelse, læring og udvikling”, artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2020.
 139. ”3 vigtige perspektiver i et styrket forældresamarbejde”, indlæg i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2020.
 140. ”Børnenes statsminister – fra vision til virkelighed”, artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2020.
 141. ”Klar-parat-skolestart”, artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2020.
 142. ”Dagens faglige ledere”, artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2020.
 143. ”Den styrkede pædagogiske læreplan – inspirationsmateriale fra Børne- og Undervisningsministeriet”, artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2020.
 144. ”Faglig ledelse oversat til praksis”, artikel/interview i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2020.
 145. ”Ledelse af professionelle læringsfællesskaber”, artikel/interview i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2020.
 146. ”Navnet er LEDELSE – FAGLIG LEDELSE”, artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2020.
 147. ”Kvalitetsblik på pasning af børn i dagtilbud”, debatindlæg, Jyllands-Posten, september 2020.
 148. ”Læringsmiljø Læringsmiljø Læringsmiljø”, artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2021.
 149. ”Pædagogers kompetencer”, interview/artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2021.
 150. ”Zoneopdelte læringsmiljøer i den pædagogiske hverdagspraksis”, interview/artikel i DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2021.
 151. ”Læringsmiljøer med høj kvalitet”, bog, Hans Reitzel Forlag (Gyldendal), juni 2021.
 152. ”Legefaglighed”, DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2021.
 153. ”LEGO Fonden understøtter legen”, DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2021.
 154. ”Leg med høj kvalitet”, DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2021.
 155. ”Småbørnspædagogik”, DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, september 2021.
 156. ”Faglig vurdering af faglighed”, DET GODE BØRNELIV, Fag- og Medlemsblad, LDD, marts 2022.
 157. ”Hvordan kan man måle kvalitet i dagtilbud?”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, marts 2022.
 158. ”Digitalt evalueringsredskab”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, marts 2022.
 159. ”At blive klogere på faglighed”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, marts 2022.
 160. ”Børns perspektiver som omdrejningspunkt for et læringsmiljø med høj kvalitet”, Børns Hverdag, DLO, juni 2022.
 161. ”Vurdering af pædagogisk kvalitet med fokus på børnene”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, september 2022.
 162. ”Udvikling af læringsmiljøet med afsæt i tilsynet”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, september 2022.
 163. ”Landsorganisationen Danske Daginstitutioner – Danmarks største Paraplyorganisation”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, september 2022.
 164. ”Den nye styrkede pædagogiske læreplan gør en forskel”, Tidsskriftet 0-14, 4/2022.
 165. ”Skærpet opmærksomhed på børns behov”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, marts 2023.
 166. ”Inkluderende børnefællesskab”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, marts 2023.
 167. ”Om at forstå børn”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, marts 2023.
 168. ”Pædagogers viden om børns trivsel”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, marts 2023.
 169. ”Nationalt partnerskab skal styrke pædagogikken for de mindste”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, marts 2023.
 170. ”Pædagogik i en historisk og rammesat kontekst”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, september 2023.
 171. ”At inddrage og arbejde med børns sorg i pædagogikken”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, september 2023.
 172. ”Troldhøj – Portræt af Danmarks Bedste Dagtilbud”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, september 2023.
 173. ”Fru Hedevig Baggers Børnehave – Pædagogik igennem 180 år”, DET GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, september 2023.
 174. ”Pædagogisk læreplan – en plan for læring med afsæt i pædagogikken”, DET
  GODE BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, marts 2024.
 175. ”Omsorg og læring – hvordan hænger det sammen?”, DET GODE BØRNELIV,
  LDD, Fag- og Medlemsblad, marts 2024.
 176. ”Styrket pædagogisk læreplan over- og omsat til pædagogisk praksis”, DET GODE
  BØRNELIV, LDD, Fag- og Medlemsblad, marts 2024.
udgivelser
Forside af medlemsbladet 'Det gode børneliv' - marts 2024
Forside til fagbladet Det gode børneliv september 2023
Forside - DET GODE BØRNELIV - marts 2023
Forsiden af Det gode børneliv, sept. 2022 - Tilsyn
Forside for bladet "Det gode børneliv" marts 2022 med fokus på Evalueringskultur
Medlemsbladet "Det gode børneliv" fra september 2021
Bogen "Læringsmiljøer af høj kvalitet"
Det gode børneliv marts 2021
Det gode børneliv september 2020
Det gode børneliv marts 2020
Det gode børneliv september 2019
Plakat - opbygning af faglighed i dagtilbud
Illustration til:
Illustration til:
Illustration til:
Illustration til:
Storylinemetoden i børnehaven
Skabende arbeje med børn
Inklusion så det batter
Faget pædagogik
Forside af medlemsbladet 'Det gode børneliv' - marts 2024 Forside til fagbladet Det gode børneliv september 2023 Forside - DET GODE BØRNELIV - marts 2023 Forsiden af Det gode børneliv, sept. 2022 - Tilsyn Forside for bladet Medlemsbladet Bogen Det gode børneliv marts 2021 Det gode børneliv september 2020 Det gode børneliv marts 2020 Det gode børneliv september 2019 Plakat - opbygning af faglighed i dagtilbud Illustration til: Illustration til: Illustration til: Illustration til: Storylinemetoden i børnehaven Skabende arbeje med børn Inklusion så det batter Faget pædagogik