Særlige kvalifikationer

Foredrag og undervisning

Startede egen virksomhed med foredrag, kurser, undervisning og konsulentarbejde i år 2004. Har igennem årene afholdt over 500 foredrag i både ind – og udland for dagtilbud, kommuner, forvaltninger, m.fl.

Specialiseret viden

  • Styrket pædagogisk læreplan
  • Pædagogisk dokumentation
  • Opbygning af en evalueringskultur
  • Den professionelle pædagog
  • Faglig ledelse – udviklingsledelse

Forfatter og metodeudvikler

Opdateret 2024 har jeg over 175 udgivelser (bøger, pjecer, artikler, debatindlæg, antologier, undervisningsmateriale, hæfter, læreplansplakater, digitale redskaber m.m.).

Er medforfatter til bogen ”Morgendagens Pædagoger”, grundbog ift den nye pædagoguddannelse (august 2014).

Nye udgivelser med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan

Mine udgivelser har fokus på den styrkede pædagogiske læreplan i både dagtilbud (0-5 år) samt Dagplejen og har bestyrelser, ledere, pædagogisk personale og forældre som målgruppe. Nedenstående er udvalgte titler indenfor udgivelserne:

  • Den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud – bog + 8 plakater
  • Den styrkede pædagogiske læreplan i dagplejen – bog + 8 plakater
  • Den styrkede pædagogiske læreplan – kort fortalt – en guide/hæfte til bestyrelser, forældre, pædagogisk personale m.fl.
  • Et styrket forældresamarbejde – bog til ledere og pædagogisk personale
  • Udarbejdelse af en ny styrket pædagogisk læreplan – artikel

Se udgivelserne under ”nyheder” samt under ”udgivelser”.

Læringsmiljøer med høj kvalitet

“Læringsmiljøer med høj kvalitet” er en ny bog, jeg udgiver i juni 2021 på Hans Reitzel Forlag (Gyldendal). Alle dagtilbud skal med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan arbejde med et udvidet læringsmiljø begreb hele dagen og etablere læringsmiljøer med høj kvalitet i både rutinesituationer, planlagte aktiviteter og i børneinitieret leg. Min nye bog perspektiverer dette og er en guide til dagtilbuddets faglige ledelse, pædagoger og øvrige, der arbejder med børn. Bogen forklarer, hvilke krav læreplanen stiller til arbejdet med at opbygge, vedligeholde og evaluere læringsmiljøer med høj kvalitet – og den viser, hvordan man kan gøre det i praksis.

referencer