Den styrkede pædagogiske læreplan – nye udgivelser

Legetøj i børnehaven - legetøjsdyr
D. 1. juli 2018 blev den styrkede pædagogiske læreplan en realitet og hermed et lovmæssigt grundlag, alle 0-6 års dagtilbud herunder dagplejen skal arbejde efter. Dette betyder, at en lokal proces ude i de respektive dagtilbud og dagplejere nu er gået i gang, hvor den oprindelige pædagogiske læreplan skal revideres, fornyes og styrkes med udgangspunkt i de lovmæssige formuleringer, der er udmeldt via den reviderede Dagtilbudslov og Bekendtgørelsen. Til dette arbejde har jeg skrevet og udarbejdet en del inspirationsmateriale (bøger, hæfter, plakater m.m. Se et udpluk nederst på siden), som udgives og kan købes på Dafolo Forlag.

Hæftet ”Den styrkede pædagogiske læreplan – kort fortalt”

Er en guide til forældre og andre med interesse for det gode børneliv, der i korte og præcise sætninger beskriver den styrkede pædagogiske læreplans indhold og hvordan, særligt forældrene kan bruge den i deres samarbejde med deres barns dagtilbud. Også dagtilbuddet kan få glæde af hæftet i deres samarbejde med forældrene samt til i et letforståeligt sprog at forstå læreplanens formål og indhold.

Bogen ”Et styrket forældresamarbejde – en praktisk guide til dialog og vejledning om barnets trivsel, dannelse, læring og udvikling”

Er en bog, der henvender sig til dagtilbuddets ledelser og pædagogiske personale og handler om hvordan, man kan arbejde med at styrke forældresamarbejdet med afsæt og udgangspunkt i den nye, styrkede pædagogiske læreplan. Bogen indeholder konkrete metoder, ideer og forslag til aktiviteter og tiltag i forhold til samarbejdet med forældrene omkring barnets trivsel, dannelse, læring og udvikling.

Hæftet ”Den styrkede pædagogiske læreplan – i dagtilbuddet”

Er et hæfte målrettet vuggestuer, børnehaver og integrerede dagtilbud, som fortæller om den styrkede pædagogiske læreplans grundlæggende indhold, der foldes ud og tilføres konkrete forslag til hvordan, man kan arbejde med det. Blandt andet det pædagogiske læringsmiljø, pædagogisk dokumentation som redskab til brugbar evaluering og pædagogens rolle foldes ud. Til hæftet er der udarbejdet 8 plakater med både tekst og flotte illustrationer, der kan hænges op i dagtilbuddet fx på børnenes stuer, i fællesrum, garderoben m.m. Plakaterne fortæller om de seks, nye læreplanstemaers indhold samt om pædagogisk dokumentation og evaluering. Plakaterne er lavet med udgangspunkt i børnenes perspektiv og kan også bruges i forældresamarbejdet.

Hæftet ”Den styrkede pædagogiske læreplan – i dagplejen”

Er et hæfte målrettet dagplejeren, som fortæller om den styrkede pædagogiske læreplans grundlæggende indhold, der foldes ud og tilføres konkrete forslag til hvordan, man som dagplejer kan arbejde med det. Blandt andet det pædagogiske læringsmiljø, pædagogisk dokumentation som redskab til brugbar evaluering og pædagogens rolle foldes ud.
Til hæftet er der udarbejdet 8 plakater med både tekst og flotte illustrationer, der kan hænges op hjemme hos dagplejeren eller i legestuen m.m. Plakaterne fortæller om de seks, nye læreplanstemaers indhold samt om pædagogisk dokumentation og evaluering. Plakaterne er lavet med udgangspunkt i børnenes perspektiv og kan også bruges i forhold til dagplejerens samarbejde med forældrene.

Udstilling af legetøjsdyr i børnehaven

Vær den første til at kommentere

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*