Repræsentant for LDD i partnerskab med DEA samt i SMÅBØRNSLØFTET

Dorthe Filtenborg - foredragsholder og konsulent

Repræsentant for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD) partnerskabet med Tænketanken DEA samt i Småbørnsløftet

Tænketanken DEA er en politisk uafhængig tænketank, der arbejder for et dygtigere Danmark med fokus på et styrket samspil mellem samfundets investeringer i uddannelse, forskning og innovation samt værdiskabelse i den private og offentlige sektor. Virksomheder, organisationer samt interesse- og brancheorganisationer repræsenteret landsdækkende i hele Danmark har indgået partnerskab med DEA – og nu også Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD), hvor jeg som Pædagogisk Udviklingskonsulent i LDD vil være repræsentant for LDD i DEA`s aktiviteter herunder i Dagtilbudsnetværket.

Repræsentant for LDD i forbindelse med Småbørnsløftet

SMÅBØRNSLØFTET er formuleret af en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, videns miljøer og engagerede enkeltpersoner. SMÅBØRNSLØFTET er udsprunget af Småbørnsalliancen, der er et initiativ startet af Egmont Fonden og Tænketanken DEA. SMÅBØRNSLØFTET har to ambitiøse mål:

  • At alle småbørn har et godt børneliv herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.
  • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

De to målsætninger ligger i naturlig forlængelse af FN’s verdensmål om, at alle børn fra de er helt små skal have adgang til udvikling, omsorg og læring af høj kvalitet.

Baggrunden for SMÅBØRNSLØFTET er forskning, som viser, at forskelle i livschancer grundlægges i de allerførste leveår.

Den vigtige opgave som repræsentant for LDD i forhold til SMÅBØRNSLØFTET er at tale det gode børneliv op og frem.

Portræt af foredragsholder og udviklingskonsulent Dorthe Filtenborg

Vær den første til at kommentere

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*