Det gode børneliv – marts 2023

Skærpet opmærksomhed på børns behov

Dagtilbuddets lokale over- og omsættelse af den styrkede pædagogiske læreplan skal indbefatte fokus på, hvordan det pædagogiske læringsmiljø organiseres og kvalificeres, så det tilgodeser og understøtter børn i udsatte positioner. At børn oplever sig eller konkret befinder sig i en udsat position kan have årsag i mange faktorer, der ofte spiller sammen. Udsathed, der fx handler om fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser hos barnet. Sproglige vanskeligheder, der udfordrer barnet i at kommunikere med sin omverden herunder skaber sociale barrierer og udfordringer indenfor det relationelle. Der kan være familiemæssige eller strukturelle faktorer, der gør, at barnet udfordres. Og det kan handle om selve det pædagogiske læringsmiljø, der ikke understøtter barnets behov på en hensigtsmæssig måde. Kort sagt er det typisk ikke kun én faktor, der gør et barn udsat men nogle gange flere og komplekse faktorer.

Som hovedskribent og redaktør af LDD`s Fag- og Medlemsblad DET GODE BØRNELIV sætter jeg fokus på BØRN I UDSATTE POSITIONER. Jeg har skrevet artikler og lavet interviews til bladet, der udkommer d. 1. marts 2023 samt fået både teoretikere, forskere og praktikere til at perspektivere emnet. Jeg har samarbejdet med og fået bidrag fra Pernille Juhl, Crisstina Munck, Johanne Vinter Kirkeby, Louise Klinge, Tina Brandt, Dina Madsen (EVA), Line Buer Bjerre (EVA), Astrid Arbjerg Lundby (EVA), Gry Nynne Thorsen (Tænketanken Mandag Morgen), Lena Lindbjerg Sperling (Tænketanken DEA), Lise Petersen (INFOBA) samt Lene Lind, Helene Dahl Thruelsen, Gitte Bertelsen og Jeppe Sterndorff.

Forsiden af Det gode børneliv, marts 2023Læs bladet som PDF

Vær den første til at kommentere

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*