Det gode børneliv – september 2023

Forside til fagbladet Det gode børneliv september 2023

Pædagogik

Pædagogik har rigtig mange ansigter. Pædagogik kan være historisk, teoretisk og praktisk. Pædagogik kan ses, opleves og udfoldes bredt og meget forskelligt. Uagtet hvad er det dog børnene, som er centrum for pædagogikkens indhold, læringsmiljø og effekt. Pædagogik er vigtig. Pædagogik er afgørende for børnenes muligheder for at kunne lege, trives, dannes, lære noget og udvikle sig.
Pædagogik er derfor temaet for det sidste nye nummer af DET GODE BØRNELIV, hvor læserne tages gennem rammer og betingelser for det moderne dagtilbud, teoretisk pædagogik, legende udforskning af forskelligheder, børnehavetradition igennem tiden, at arbejde med børns udvikling, at inddrage børns sorg i pædagogikken samt den pædagogiske opgave.

Jeg er redaktør og hovedskribent på DET GODE BØRNELIV og har til dette nummer endnu engang samlet et udvalg af Danmarks førende og anerkendte forskere, lektorer, konsulenter og praktikere, som præsenterer og folder deres spændende forskning, studier, metodikker og praksis ud i bladet.
Der er bidrag fra Christian Aabro, Merete Wiberg, Kristina Avenstrup og Sine Hudecek, Birgit Boelskov, Peter Østergaard Andersen, Unni Lind samt Dansk Pædagogisk Historisk Forening ved Eilif Tommy Johansen. Derudover er der interview med Charlotte Ponsaing, Kastaniehuset, samt Ronni Mathiassen, Pædagogisk Leder, Troldhøj. Sidst men ikke mindst er der en artikel omhandlende Danmarks ældst fungerende børnehave, der modtog årets Erna Pris, Fru Hedevig Baggers Børnehave.

DET GODE BØRNELIV udgives d. 1. september 2023.

DET GODE BØRNELIV er anden udgivelse i år, på den femte årgang. Et fag- og medlemsblad, der har etableret sig som et informativt og inspirerende redskab i dagtilbuddene. Men også en platform, der nyder anerkendelse og respekt på den pædagogiske og fagprofessionelle arena. Vedhæftet er en pdf med hele bladet.

Forsiden af Det gode børneliv, september 2023Læs bladet som PDF

Vær den første til at kommentere

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*