Det gode børneliv – september 2022

Forsiden af Det gode børneliv, sept. 2022 - Tilsyn

Tilsynvurdering og udvikling af pædagogisk kvalitet

Det kommunale tilsynskoncept er kommet i en styrket udgave, hvor opgaven er at føre tilsyn ude i de danske dagtilbud med fokus på læringsmiljøet og den pædagogiske hverdagspraksis med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan. Et tilsyn, der både er sat i verden for at kontrollere kvaliteten omkring det pædagogiske arbejde men også et tilsyn, der skal bidrage til at skabe (videre)udvikling i og af dagtilbuddet. Netop tilsynet og heraf spændet mellem kontrol og udvikling er centralt for det nyeste nummer af DET GODE BØRNELIV, der udgives d. 1. september 2022. Som redaktør af DET GODE BØRNELIV rammesætter jeg bladet med en indledende artikel ”Vurdering af pædagogisk kvalitet med fokus på børnene”.

Bladet rummer stærke og inspirerende bidrag fra forskellige skribenter tilknyttet KL, STUK, EVA, VIVE, DEA, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse samt tilsynsførende i praksisfeltet m.fl. Skribenterne forsøger med deres bidrag at besvare forskellige spørgsmål som ”Hvad er et tilsyn?”, ”Hvad er det nye, dagtilbuddet skal forholde sig til i forhold til tilsynet?”, ”Hvem skal føre tilsyn?”, ”Hvordan foregår et tilsyn i praksis?” og ”Hvor kan man hente materiale og inspiration, der understøtter et godt tilsyn?”

DET GODE BØRNELIV er anden udgivelse i 2022, på den fjerde årgang. Et fag- og medlemsblad fra Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, LDD, der har etableret sig som et informativt og inspirerende redskab i dagtilbuddene. Men også en platform, der nyder faglig anerkendelse og inspirerer på den pædagogiske og fagprofessionelle arena.

Forsiden af Det gode børneliv, sept. 2022 - TilsynLæs bladet som PDF

Vær den første til at kommentere

Skriv en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*